Regulamin

Zmiany regulaminu Zlapkuriera.pl
03 marca 2017 r.

W dniu 03 marca 2017 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§1 Postanowienia Ogólne” punkt: „2. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:” pozycja „m)” dodano pozycje „http://www.fedex.com/pl/”

W „§3 Usługi świadczone przez Zlapkuriera.pl” punkt: „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 7 dni roboczych dla firmy Patron Service oraz 10 dni roboczych dla firm INPOST, DPD oraz DHL od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez INPOST, DPD, Patron Service oraz DHL.” został zmieniony na „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 7 dni roboczych dla firmy Patron Service oraz 10 dni roboczych dla firm INPOST, FEDEX, DPD oraz DHL od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez INPOST, DPD, Patron Service oraz DHL.”

W „§3 Usługi świadczone przez Zlapkuriera.pl” punkt: „7. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy INPOST, DPD, Patron Service oraz DHL tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. To Przewoźnik ponosi odpowiedzialności za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi "za pobraniem" (COD).” został zmieniony na „7. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy INPOST, FEDEX, DPD, Patron Service oraz DHL tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. To Przewoźnik ponosi odpowiedzialności za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi "za pobraniem" (COD).”

12 lutego 2017 r.

W dniu 12 lutego 2017 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§1 Postanowienia Ogólne” punkt: „1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę CWK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybnej 18 82-300 Elbląg, KRS 0000601102, NIP 5783119500, REGON 363695280, e-mail: [email protected], właściciela serwisu internetowego www.zlapkuriera.pl.” został zmieniony na „1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę CWK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Rybnej 18 82-300 Elbląg, KRS 0000661744, NIP 5783123588, REGON 366475426, e-mail: [email protected], właściciela serwisu internetowego www.zlapkuriera.pl.”

26 stycznia 2017 r.

W dniu 26 stycznia 2017 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§3 Usługi świadczone przez Zlapkuriera.pl” punkt: „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez INPOST, DPD, Patron Service oraz DHL.” został zmieniony na „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 7 dni roboczych dla firmy Patron Service oraz 10 dni roboczych dla firm INPOST, DPD oraz DHL od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez INPOST, DPD, Patron Service oraz DHL.”

09 stycznia 2017 r.

W dniu 09 stycznia 2017 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§1 Postanowienia Ogólne” punkt: „1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę CWK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 2/B6 82-300 Elbląg, KRS 0000601102, NIP 5783119500, REGON 363695280, e-mail: [email protected], właściciela serwisu internetowego www.zlapkuriera.pl.” został zmieniony na „1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez spółkę CWK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybnej 18 82-300 Elbląg, KRS 0000601102, NIP 5783119500, REGON 363695280, e-mail: [email protected], właściciela serwisu internetowego www.zlapkuriera.pl.”

W „§4 Ceny i płatności” punkt: „6. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres Zlapkuriera.pl Al. Grunwaldzka 2/B6 82-300 Elbląg. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków.” został zmieniony na „6. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres Zlapkuriera.pl Ul. Rybna 18 82-300 Elbląg. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków.”

W „§8 Odstąpienie od umowy” punkt: „3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać na adres Zlapkuriera.pl Al. Grunwaldzka 2/B6 82-300 Elbląg stosowne oświadczenie.” został zmieniony na „3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać na adres Zlapkuriera.pl Ul. Rybna 18 82-300 Elbląg stosowne oświadczenie.”

18 listopada 2016 r.

W dniu 18 listopada 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§3 Usługi świadczone przez Zlapkuriera.pl” punkt: „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez INPOST, DPD, oraz DHL.” został zmieniony na „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez INPOST, DPD, Patron Service oraz DHL.”

W „§3 Usługi świadczone przez Zlapkuriera.pl” punkt: „7. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy INPOST, DPD, oraz DHL tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. To Przewoźnik ponosi odpowiedzialności za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi "za pobraniem" (COD).” został zmieniony na „7. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy INPOST, DPD, Patron Service oraz DHL tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. To Przewoźnik ponosi odpowiedzialności za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi "za pobraniem" (COD).”

14 listopada 2016 r.

W dniu 14 listopada 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§1 Postanowienia Ogólne” punkt: „2. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:” pozycja „m)” dodano pozycje „http://www.patronservice.pl/”

04 listopada 2016 r.

W dniu 4 listopada 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§3 Usługi świadczone przez Zlapkuriera.pl” punkt: „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez INPOST, DPD, oraz DHL.” został zmieniony na „6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez INPOST, DPD, oraz DHL.”

W „§3 Usługi świadczone przez Zlapkuriera.pl” dodano punkt: „7. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy INPOST, DPD, oraz DHL tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. To Przewoźnik ponosi odpowiedzialności za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi "za pobraniem" (COD).”

7 października 2016 r.

W dniu 7 października 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§1 Postanowienia Ogólne” punkt: „2. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:” pozycja „m)” dodano pozycje „http://www.deltacity.com.pl/”

5 września 2016 r.

W dniu 5 września 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§2 Zamówienia” punkt: „3. Klient zobowiązuje się posługiwać wyłącznie Dokumentami przewozowymi wygenerowanymi w Serwisie w trakcie procesu składania Zamówienia. Wyjątek stanowi zaznaczenie opcji „Nie mam możliwości wydrukowania dokumentu przewozowego”. Nadawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie danych na ręczny list przewozowy.” został zmieniony na „3. Klient zobowiązuje się posługiwać wyłącznie Dokumentami przewozowymi wygenerowanymi w Serwisie w trakcie procesu składania Zamówienia. W przypadku braku wydrukowanych dokumentów przewozowych przesyłki mogą zostać dostarczone do siedziby Usługodawcy. Wyjątek stanowi zaznaczenie opcji „Nie mam możliwości wydrukowania dokumentu przewozowego”. Nadawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie danych na ręczny list przewozowy.”

12 sierpnia 2016 r.

W dniu 12 sierpnia 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§6 Reklamacje” punkt:
„3. Reklamacje dotyczące opóźnienia w dostawie, ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki należy zgłaszać przez formularz kontaktowy ».”

został zmieniony na:
„3. Reklamacje dotyczące niewłaściwie wykonanej usługi lub jej kosztów należy zgłaszać przez formularz kontaktowy ».”

W „§6 Reklamacje” punkt:

4. Dokumenty potrzebne do złożenia reklamacji w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki:
 • a) Pismo reklamacyjne – opis sytuacji wraz z kwotą roszczenia oraz z danymi osoby składającej reklamację, numerem konta bankowego do wypłaty odszkodowania i wykazem załączonych dokumentów.
 • b) Dokument potwierdzający kwotę roszczenia tj. faktura, paragon, potwierdzenie z serwisu aukcyjnego, dokument potwierdzający koszty wytworzenia lub dokument potwierdzający koszt naprawy, o ile została wykonana naprawa.
 • c) Kopię protokołu szkody spisanego w obecności Przewoźnika.
 • d) Kopię Dokumentów przewozowych.
został zmieniony na:
4. Reklamacje dotyczące ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki należy składać bezpośrednio do Przewoźnika. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 • a) Dokumenty potrzebne do złożenia reklamacji w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki:
  • - Pismo reklamacyjne – opis sytuacji wraz z kwotą roszczenia oraz z danymi osoby składającej reklamację, numerem konta bankowego do wypłaty odszkodowania i wykazem załączonych dokumentów.
  • - Dokument potwierdzający kwotę roszczenia tj. faktura, paragon, potwierdzenie z serwisu aukcyjnego, dokument potwierdzający koszty wytworzenia lub dokument potwierdzający koszt naprawy, o ile została wykonana naprawa.
  • - Kopię protokołu szkody spisanego w obecności Przewoźnika.
  • - Kopię Dokumentów przewozowych.
 • b) Reklamację może złożyć nadawca lub odbiorca Przesyłki.

W „§6 Reklamacje” usunięto punkt: „5. Reklamację może złożyć nadawca lub odbiorca Przesyłki”.

W „§6 Reklamacje” punkt: „6. Podmiotem rozpatrującym Reklamację jest Przewoźnik. W imieniu osoby reklamującej Usługodawca przekazuje reklamację do Przewoźnika. Usługodawca nie ma wpływu na rezultat złożonej reklamacji.”. został zmieniony na „5. Podmiotem rozpatrującym Reklamację jest Przewoźnik. W imieniu osoby reklamującej Usługodawca przekazuje reklamację do Przewoźnika. Usługodawca nie ma wpływu na rezultat złożonej reklamacji.”

W „§6 Reklamacje” punkt: „7. Terminy zgłaszania reklamacji oraz terminy i zasady ich rozpatrywania ustalone są w Regulaminie Przewoźnika. Dokumenty reklamacyjne powinny być przesłane do Usługodawcy min. 5 dni roboczych przed datą zapadalności terminu złożenia reklamacji u Przewoźnika.”. został zmieniony na „6. Terminy zgłaszania reklamacji oraz terminy i zasady ich rozpatrywania ustalone są w Regulaminie Przewoźnika. Dokumenty reklamacyjne powinny być przesłane do Usługodawcy min. 5 dni roboczych przed datą zapadalności terminu złożenia reklamacji u Przewoźnika.”

W „§6 Reklamacje” punkt: „8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Przewoźnik wypłaca odszkodowanie za uszkodzenie, ubytek lub utratę przesyłki a Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę.”. został zmieniony na „7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Przewoźnik wypłaca odszkodowanie za uszkodzenie, ubytek lub utratę przesyłki a Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę.”

W „§6 Reklamacje” punkt: „9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nieterminowej dostawy Przesyłki, Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę, w przypadku całkowitego uznania roszczenia przez Przewoźnika. Jeżeli roszczenie zostanie uznane w części to Usługodawca wypłaci reklamującemu właściwą część żądanej kwoty.”. został zmieniony na „8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nieterminowej dostawy Przesyłki, Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę, w przypadku całkowitego uznania roszczenia przez Przewoźnika. Jeżeli roszczenie zostanie uznane w części to Usługodawca wypłaci reklamującemu właściwą część żądanej kwoty.”

10 sierpnia 2016 r.

W dniu 10 sierpnia 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§9 Postanowienia końcowe” punkt: „2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym powiadamia Klientów drogą elektroniczną na wskazany przez nich e-mail.” został zmieniony na „2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub zostanie zamieszczona na stronie internetowej Serwisu.”

22 lipca 2016 r.

W dniu 22 lipca 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§1 Postanowienia Ogólne” punkt: „2. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:” pozycja „m)” usunięto pozycje „http://www.tba.pl/”

29 czerwca 2016 r.

W dniu 29 czerwca 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

Dodano §7 Utylizacja

1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania likwidacji Przesyłki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie w sytuacjach określonych w art. 58 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

2. Usługodawca zobowiązany jest zawiadomić Klienta o planowanym przystąpieniu do likwidacji Przesyłki, wyznaczając Klientowi 14-dniowy termin przekazania dyspozycji na temat wskazanej Przesyłki licząc od daty dostarczenia zawiadomienia.

3. W sytuacji, gdy Klient nie przekaże dyspozycji w tym terminie Usługodawca przystąpi do likwidacji Przesyłki. Środki uzyskane z likwidacji zostaną wypłacone osobie uprawnionej po potrąceniu należności Usługodawcy, w tym kosztów likwidacji.

27 czerwca 2016 r.

W dniu 27 czerwca 2016 r. zmianie uległ regulamin serwisu Zlapkuriera.pl.

W „§1 Postanowienia Ogólne” punkt: „2. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:” pozycja „m)” dodano pozycje „http://etlogistik.pl”

Śledź przesyłkę

Idź!

Jak działa Zlapkuriera.pl?

Jak działa Zlapkuriera.pl?

Znajdź nas na Facebooku

Pomoc